Bank Spółdzielczy w Czarnkowie

Visa Electron

---
O wydanie międzynarodowej karty płatniczej Visa Electron może wystąpić posiadacz rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego (ROR), lub osoby, ubiegające się o otwarcie takiego rachunku. Można również wystąpić z wnioskiem o wydanie karty dla osoby wskazanej, która nie jest jednocześnie posiadaczem rachunku.

Karta Visa Electron jest powszechnie używaną karta płatniczą na świecie. Służy do realizacji transakcji gotówkowych i bezgotówkowych. Można nią dokonywać płatności w sklepach, biurach podróży, hotelach, stacjach benzynowych, itp. Karta Visa Electron umożliwia też stały dostęp do gotówki. Gotówkę można wypłacać z sieci bankomatów należących do Spółdzielczej Grupy Bankowej lub z bankomatów innych banków oznaczonych logo: Visa Electron lub Plus. Wypłaty z bankomatów Spółdzielczej Grupy Bankowej zwolnione są z opłat prowizyjnych.

Użytkownicy karty mogą przy jej pomocy karty dokonywać transakcji w oparciu o środki na rachunku, pomniejszone o nierozliczone transakcje dokonane kartami wydanymi do rachunku, z uwzględnieniem limitów dziennych wypłat gotówki i transakcji bezgotówkowych.

Środki dostępne na rachunku ulegają podwyższeniu o limit przyznanego kredytu odnawialnego lub dopuszczalnego salda debetowego.

Karta Visa Electron wydawana jest na 4 lata, z możliwością wznowienia na kolejny okres. Posiadacze kart mogą dokonywać wypłaty gotówki bez prowizji z bankomatów "Spółdzielczej Sieci Bankomatowej" liczącej ponad 4000 bankomatów.