Bank Spółdzielczy w Czarnkowie

Visa Electron Młodzieżowa

---
Karta Visa Electron - młodzieżowa umożliwia 24-godzinny dostęp do środków zdeponowanych na rachunku. Za pomocą karty można wypłacać pieniądze z sieci bankomatów oznaczonych logo Visa Electron i Plus, a także płacić nią rachunki, np. w pubach, sklepach sportowych, klubach i wielu innych punktach w kraju i za granicą. Wypłaty z bankomatów Spółdzielczej Grupy Bankowej zwolnione są z opłat prowizyjnych. Posiadacze karty mogą przy pomocy karty dokonywać transakcji w oparciu o środki na rachunku, pomniejszone o nierozliczone transakcje dokonane kartami wydanymi do rachunku, z uwzględnieniem limitów dziennych wypłat gotówki i transakcji bezgotówkowych. Karta Visa Electron - młodzieżowa wydawana jest na okres 4 lat, z możliwością wznowienia na kolejny okres. Posiadacze kart mogą dokonywać wypłaty gotówki bez prowizji z bankomatów "Spółdzielczej Sieci Bankomatowej" liczącej ponad 4000 bankomatów.


O wydanie karty Visa Electron – młodzieżowej mogą ubiegać się osoby które ukończyły 13 lat i nie przekroczyły 26 roku życia. Warunkiem ubiegania się o kartę jest posiadanie lub otwarcie konta osobistego w Banku. W przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia - niezbędna jest zgoda rodziców lub opiekuna ustawowego.