Bank Spółdzielczy w Czarnkowie

Kredytowa MasterCard

---

Karta kredytowa wielu z nas przeraża. Nie do końca wiemy do czego służy i jak z nie korzystać. Tymczasem na świecie jest to bardzo popularny środek płatniczy i mnóstwo osób nie wyobraża sobie zakupów bez jej udziału. Warto poznać jej możliwości, gdyż umiejętne posługiwanie się nią może prznieść nam wymierne korzyści.
Jej najwyższa zaleta to łatwy i szybki dostęp do kredytu, czyli pieniądza, którego na daną chwilę nie posiadamy. Jeśli spłacimy powstałe zadłużenie w ramach określonego przez Bank limitu w całości w dniu kończącym cykl rozliczeniowy to nie poniesiemi z tego tytułu żadnych kosztów. Czyli kupujemy towar dzisiaj, a płacimy za niego w przyszłości.

Zasada ta dotyczy jedynie obrotu bezgotówkowego, gdyż od wypłat gotówkowych, czyli pobrania gotówki w bankomatach pojawi nam się koszt za zaciągnięty kredyt w postaci odsetek.


Od momentu spłaty zadłużenia i kosztów związanych z jego zaciągnięciem znowu zaczynamy korzystać z jego walorów.

Karta kredytowa wydawana jest osobie, która podpisała z bankiem umowę, na podstawie, której posiadaczowi karty postawiono środki do dyspozycji w terminie limitu kredytu. Wykorzystanie jego odbywa się w formie gotówkowej i bezgotówkowej przy użyciu karty. Wnioskodawca ponosi pełną odpowiedzialność za transakcje dokonane przy pomocy wszystkich kart wydanych do rachunku karty (nie wymagane jest posiadanie ROR).