Bank Spółdzielczy w Czarnkowie

Visa Business Electron

---
Karta Visa Business Electron - jest powszechnie używaną międzynarodową kartą płatniczą przeznaczoną dla firm. Karta służy do realizacji służbowych transakcji gotówkowych i bezgotówkowych. Można nią dokonywać płatności w sklepach, hotelach, stacjach benzynowych, itp.

Karta Visa Business Electron umożliwia też stały dostęp do gotówki. Pieniądze można wypłacać z sieci bankomatów należących do Spółdzielczej Grupy Bankowej lub z bankomatów innych banków oznaczonych logo: Visa Electron lub Plus. Wypłaty z bankomatów Spółdzielczej Grupy Bankowej zwolnione są z opłat prowizyjnych. Posiadacze karty mogą przy pomocy karty dokonywać transakcje w oparciu o środki na rachunku, pomniejszone o nierozliczone transakcje dokonane kartami wydanymi do rachunku, z uwzględnieniem limitów dziennych wypłat gotówki i transakcji bezgotówkowych. Karta Visa Business Electron wydawana jest na okres 4 lat, z możliwością wznowienia na kolejny okres.

Posiadacze kart mogą dokonywać wypłaty gotówki bez prowizji z bankomatów "Spółdzielczej Sieci Bankomatowej" liczącej około 2000 bankomatów.

O wydanie międzynarodowej karty płatniczej VISA Business Electron może wystąpić posiadacz rachunku rozliczeniowego (bieżącego lub pomocniczego) służącego do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzoną przezeń działalnością gospodarczą lub statutową, lub osoby ubiegające się o otwarcie rachunku. Do jednego rachunku, może być wydanych kilka kart Visa Business Electron dla osób wskazanych przez posiadacza rachunku.