Bank Spółdzielczy w Czarnkowie

Przedpłacona MasterCard

---

Karta funkcjonuje w ramach rachunku, na który posiadacz wpłaca określoną kwotę pieniędzy, które następnie wykorzystuje w formie gotówkowej lub bezgotówkowej.Posiadacz karty nie musi posiadać w banku rachunku bankowego typu ROR lub bieżącego. Rachunek karty przedpłaconej jest nieoprocentowany i nie posiada funkcji związanej z kredytowaniem. 


Karty te sprawdzają się m. in. w przypadku kierowców zatrudnionych w przedsiębiorstwach spedycyjnych.