Bank Spółdzielczy w Czarnkowie

Kredyt gotówkowy

---


 Cechy produktu


Kredyt konsumpcyjny gotówkowy, to środki pieniężne oddane przez Bank do dyspozycji kredytobiorcy, nie przeznaczone na działalność gospodarczą, na mocy umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na sfinansowanie celu konsumpcyjnego.  Cel ten nie musi być jednak dokładnie sprecyzowany, jest to więc  duży walor tej usługi, gdyż Klient sam decyduje na co kredyt gotówkowy przeznaczy.

Największą zaletą tego rodzaju kredytów jest mała ilość koniecznych do spełnienia formalności i proste sposoby zabezpieczeń.  Terminy spłacania rat dostosowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Kwoty kredytu nie trzeba wykorzystywać w formie gotówkowej może zostać przekazana na wskazany przez kredytobiorcę rachunek.

Można jednoznacznie stwierdzić, że korzystając z łatwego dostępu do kredytu gotówkowego zapewniamy sobie szybkie i sprawne uzupełnienie środków finansowych w naszym budżecie domowym.