Bank Spółdzielczy w Czarnkowie

Kredyt odnawialny w rachunku

---


 Cechy produktu 
Kredyt udzielany jest w formie linii kredytowej w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym na maksymalny okres 5 lat.