Bank Spółdzielczy w Czarnkowie

Pożyczka hipoteczna

---

 Cechy produktu


Pożyczka pieniężna w złotych (konsumencka i niekonsumencka) udzielana osobom fizycznym, na cele nie związane z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego, której zabezpieczeniem jest hipoteka.