Bank Spółdzielczy w Czarnkowie

Kredyt inwestycyjny

---


 Cechy produktu
Kredyty przeznaczone na finansowanie realizowanych przez kredytobiorcę inwestycji polegających w szczególności na budownictwie, zakupie gotowych dóbr i usług inwestycyjnych, długoterminowych papierów wartościowych lub nieruchomości oraz innych zakupach na cele inwestycyjne w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub rolniczą.