Bank Spółdzielczy w Czarnkowie

Ubezpieczenia majątkowe

---

 Cechy produktuZapewniają wypłatę odszkodowania z tytułu uszkodzenia lub utraty ubezpieczonego mienia na skutek działania ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem lub rabunku. Właśnie w takim przypadku ubezpieczenie domu, mieszkania czy firmy umożliwia zmniejszenie strat materialnych do jak najmniejszych rozmiarów. Nasi Klienci mogą ubezpieczyć nie tylko swoje mieszkanie czy dom, ale także mienie swoje i mienie powierzone. Dzięki ubezpieczeniom majątkowym nasi Klienci mogą poświęcić się swoim codziennym zajęciom pracy, nauce, wypoczynkowi wiedząc, że dobrze dobrane ubezpieczenie chroni ich majątek będący często dorobkiem całego życia.