Bank Spółdzielczy w Czarnkowie

Ubezpieczenia komunikacyjne

---

 Cechy produktuUbezpieczenia komunikacyjne zapewniają odszkodowanie za uszkodzenie lub utratę pojazdu oraz za szkody powstałe w związku z ruchem ubezpieczonego pojazdu. Są one ubezpieczeniami najpopularniejszymi i najczęściej zawieranymi w Polsce. Dostępne ubezpieczenia  • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

  • Auto-Casco.

  • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów.

  • Ubezpieczenie natychmiastowej pomocy Assistance OC, i in.Wszystkie te ubezpieczenia uzupełniaja się wzajemnie, dzięki temu ochroną objęty jest samochód, jak i osoby  nim podróżujące.