Bank Spółdzielczy w Czarnkowie

Agro Premium

---

 Cechy produktuPoszczególne składniki majątku gospodarstwa rolnego, które zapewniają jego prawidłowe funkcjonowanie, przedstawiają określoną wartość. Szereg nieoczekiwanych zdarzeń może doprowadzić do bardzo wysokich strat w mieniu gospodarstwa rolnego.

Warto zatem objąć ubezpieczeniem, ruchomości domowe, pomieszczenia i budynki gospodarcze, zwierzęta gospodarskie, ziemiopłody, materiały i zapasy oraz maszyny i sprzęt rolniczy przechowywane w obrębie gospodarstwa.

Ubezpieczenie zapewnia kompleksową ochronę maszyn w zakresie dostosowanym do zagrożeń występujących podczas ich eksploatacji. Maszyny i inny sprzęt ubezpieczone są od wypadku, ognia, huraganu, powodzi i innych żywiołów oraz kradzieży lub rachunku.

Ubezpieczeniu podlegają również uprawy jare i ozime, które mogą zostać zniszczone przez opady gradu, przymrozki, czy występujące huragany.