Bank Spółdzielczy w Czarnkowie
---


Bankiem kieruje Zarząd w składzie


 • Władysław Dymek -Prezes Zarządu BS
 • Danuta Taraskiewicz - Wiceprezes Zarządu BS
 • Anna Gadzińska - Członek Zarządu
 • Marcin Warzański - Członek ZarząduNadzór nad działalnością Banku sprawuje Rada Nadzorcza w składzie

 • Kazimierz Mituta  - przewodniczący,
 • Józef Łabiak          - z-ca przewodniczącego,
 • Ryszard Rakowicz - sekretarz,

oraz członkowie Rady Nadzorczej:

 • Maria Zawadzka,
 • Krzysztof Koltermann,
 • Jerzy Koprowski,
 • Marek Banasiak,
 • Karol Tecław,
 • Grzegorz Szyler.

Komitet Audytu Rady Nadzorczej:
 • Maria Zawadzka - przewodnicząca,
 • Grzegorz Szyler  - członek,
 • Karol Tecław       - członek.